Så mycket lön skall du ta ut om du är företagare

Hur väljer du mellan utdelning och lön? Så här jobbar du fram en smart plan för dig och ditt företag.

När du nått den punkt då ditt företag går med vinst ställs du inför flera möjligheter – att ta lön, utdelning, pension eller att sälja/likvidera bolaget. Olika uttag leder till olika skatt och du tjänar på att ha en genomtänkt plan.

– Jag får ofta frågan om hur man ska ta ut vinsten på bästa sätt. Vad som är bästa lösningen är individuellt och det bör du diskutera fram tillsammans med din revisor eller rådgivare i skattefrågor. Men det finns några allmänna utgångspunkter och tips, säger Thomas Erikson, SEB:s skatteexpert.

Hur hög skatten blir på ditt löneuttag beror på storleken av din årsinkomst. Med en kommunalskatt på 32 procent (rikssnittet) blir skatten i de olika inkomstskikten enligt följande:

Årsinkomst Skatt
– 420.700 kronor 32 %
420.800 – 602.500 kronor 52 % (kommunalskatt + 20 % statlig skatt)
602.600 – 57 % (kommunalskatt + 25 % statlig skatt)

Årsinkomsterna i tabellen avser efter det att ett grundavdrag på minst 13 100 kronor gjorts, som alla har rätt till. Utöver det har alla också rätt till ett jobbskatteavdrag som kan ge en skattereduktion på cirka 2 200 kronor i månaden, som mest. Det uppnås vid en månadslön på cirka 30 000 kronor.

– Jobbskatteavdrag krånglar till skatteberäkningen rejält, men är fördelaktig. Särskilt för pensionärer som dessutom har lägre arbetsgivaravgifter, säger Thomas Erikson.

Till skillnad från lön är utdelning inte avdragsgill för bolaget. Vid utdelning behöver bolaget dock inte betala några arbetsgivaravgifter (inte ens på utdelning som tjänstebeskattas enligt de så kallade 3:12-reglerna). För ägaren beskattas utdelning med mellan 20-57 procent skatt.

– 20 procent skatt är ju en väldig låg skatt och bör utnyttjas maximalt. Hur mycket som kan tas ut till så låg skatt kallas gränsbeloppet och beräknas på blankett K10 i deklarationen. Utdelning motsvarande gränsbeloppet tas upp som kapitalinkomst. Eventuell ytterligare utdelning samma år beskattas som tjänsteinkomst, förklarar Thomas Erikson.

Tänk så här vid planering av uttag av lön eller utdelning:

1. Ta alltid lön så att du tjänar in pensionspoäng, men helst utan att överskrida skiktgränsen för statlig skatt.
2. Om du har anställda i företaget så kan du i vissa fall behöva ta ut en högre lön för att utnyttja löneunderlaget (ökar möjligheten till lågbeskattad utdelning till 20 procent skatt). Om du tar för låg lön så missar du hela årets löneunderlag. Din revisor kan ofta hjälpa dig med beräkningen av löneuttaget.
3. Ta utdelning med det utrymme du har för lågbeskattad utdelning till bara 20 procent skatt, det så kallade gränsbeloppet, om du behöver pengarna och företagets likviditet så tillåter, men annars kan utrymmet sparas.
4. De flesta kan använda schablonregeln att man för 2014 kan ta ut en utdelning på 155 650 kronor, vilken då beskattas med 20 procent skatt.
5. Bara löner upp till en viss nivå ger pensionsförmåner. Gränsen går vid 426 750 kronor.
6. Om du efter uttag av lön och utdelning enligt ovan har kvar utrymme till skiktgräns 1 (420 800 kronor) så kan du ta ytterligare utdelning som överstiger gränsbeloppet. Det innebär att utdelningen tjänstebeskattas. Så länge total förvärvsinkomst understiger 420 800 kronor blir dock skatten på den extra utdelningen bara 32 procent.
7. Eventuell ytterligare lön eller utdelning kommer att beskattas med kommunalskatt plus 20 procentstatlig inkomstskatt. Det vill säga 52 procent skatt.
8. Först när lön och utdelning överstiger skiktgräns 2 (602 600 kronor) behöver du betala högsta marginalskatten på 57 procent på den delen.

Källa : SEB

Dela: Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Följ: google_plusrss

Kommentera