Demoskop väljarbarameter 4 juli

KD sjunker på nytt under treprocentsstrecket


4 JULI, 2018

Skillnaden mellan blocken är fortsatt liten, med förhållandevis små väljarrörelser över gränsen. På regeringssidan samlar de rödgröna 39,2 procent (+3,0). Allianspartierna får tillsammans 36,5 procent (-2,0), och tangerar den låga Alliansnoteringen från september förra året. De rödgröna partierna passerar Alliansen och blir största block med en blockskillnad på 2,7 procentenheter.

juli 2018 19,9 4,3 9,8 2,5 4,2 25,9 9,1 21,0 1,9 36,5 39,2
juni 2018 19,9 5,1 9,8 3,8 4,9 23,1 8,3 21,0 2,3 38,5 36,2
Diff 0,0 -0,8 0,0 -1,3 -0,7 2,8 0,8 0,0 -0,4 -2,0 3,0

Socialdemokraterna hämtar in större delen av föregående månads nedgång och får 25,9 procent i julimätningen (+2,8). Det är en viss återhämtning som kommer efter att partiet har backat i väljarstöd de senaste tio månaderna. Nedgångsperioden för S har hängt samman med förluster bland män och högutbildade. Nedgångsfasen har i huvudsak rört sig om ett tapp till Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet och att migrationsfrågan på nytt blev framskjuten i den politiska debatten – en fråga där S-förtroendet är relativt lågt och som passar partiet illa. Under juni ser S ut att ha lagt större tryck på välfärdsfrågor, framför allt vinstfrågor och välfärdsföretagande, vilket är en typ av frågor där partiet kan ha större möjligheter att vinna väljarstöd. Vänsterpartiets stöd har ökat under året och partiet noteras nu till 9,1 procent (+0,8), den högsta nivån sedan februari 2012. Stödet för V är större i de yngre åldersgrupperna, men uppåttrenden under senare tid kan hänföras till kvinnor och väljare över 65 år. Partiet har framför allt gjort vinster bland S-väljare. Miljöpartiet tappar uppgången från föregående månad och stödet mäts i juli till 4,2 procent (-0,7), den lägsta noteringen för partiet i år. Mp-stödet är fortsatt jämförelsevis starkare i den yngre halvan av väljarkåren, men under mandatperioden partiet har tappat mycket av sin styrkeposition bland väljare under 30 år.

Moderaterna ligger kvar på oförändrade 19,9 procent (+/- 0,0), och förra månadens nedgång till positionen som tredje största parti bekräftas därmed i juli. Väljare som tidigare vunnits åter från Sd visar tecken på att ha igen ha rört sig mot Sd under de senaste månaderna. Det finns också tecken på nya förluster från M till Sd. Det minskade M-stödet är tydligast i vad som kan beskrivas som livspusselgruppen, förvärvsarbetande i familjebildande ålder. Liberalerna backar i juli och noteras till 4,3 procent (-0,8). L-stödet är större bland kvinnor, högutbildade och i de tre storstadsområdena. Kristdemokraterna tappar hela förra månadens uppgång, faller på nytt under treprocentsstrecket och får 2,5 procent i mätningen (-1,3), den lägsta nivån för partiet sedan november 2016. Att Kd-stödet är lägre under mellanvalsperioder är normalt för ett parti som har en stor andel stödröstare. Men att nivån är så pass låg när riksdagsvalet närmar sig är mycket bekymmersamt för Kd. Nivån kan jämföras med att Kd-stödet låg på 4,2 procent samma månad inför riksdagsvalet 2014. Kd-stödet i Östra Götaland, som är ett gammalt styrkeområde för partiet, har mer än halverats under det senaste året. Stödet för Centerpartiet förblir oförändrat från föregående månad och partiet noteras till 9,8 procent (+/- 0,0). Nivån är lägre än under M-krisen förra året, men partiet har lyckats försvara mycket av väljarvinsterna från i första hand M. Bilden att C skulle ha transformerats till ett utpräglat storstadsparti stämmer inte vad gäller väljarstödet, som tvärtom är tämligen jämnt fördelat mellan större och mindre orter.

Efter att ha ökat stödet under fyra månader försvarar Sverigedemokraterna toppnoteringen från i juni, ligger kvar på oförändrade 21,0 procent i juli (+/- 0,0) och behåller positionen som andra största parti. Partiet har gjort nya vinster från i första hand M men även ifrån S. Stödet för Sd är störst bland väljare i åldern 55-64 år och är svagast bland de yngsta väljarna. Könsskillnaden i Sd-stödet är betydande, men även bland kvinnor ligger stödet över partiets valresultat 2014.

Feministiskt initiativ noteras till 1,9 procent (-0,4). Övriga partier samlar 1,3 procent i juli (-0,6). Andelen osäkra i mätningen uppgår till 10,7 procent (-0,3).

  • Upptakten på valrörelsen har passat Socialdemokraterna illa, med det stora fokus som legat på migrationsrelaterade frågor. Nu kan visserligen inte ens ett parti som Socialdemokraterna välja dagordning. Men S lade själva sitt fokus i den riktningen, och det ser ut som ett taktiskt misstag. Nu har debatten den senaste tiden mer rört sig i riktning mot frågor kring välfärd och vinst, och det är mark som passar S bättre.
  • Det låga Kd-stödet är klart bekymmersamt för partiet när vi nu börjar närma oss valet. Vid det här laget skulle man förvänta sig att mer allmänborgerliga sympatisörer började mobiliseras. De stora frågetecknen kring Alliansens sammanhållning och framtid är ett rejält problem för Kd. Allmänborgerliga väljare får inga starka skäl att stödrösta på Kd om det inte finns ett tydligt och trovärdigt alliansalternativ som hänger på just Kd:s medverkan.
  • Vänsterpartiet har mått påfallande bra som ett fritt vänsteralternativ utanför regeringen under den här mandatperioden. De har kunnat visa upp vinster i sakfrågor samtidigt som de har kunnat vara fria i sin kritik av regeringen. När Socialdemokraterna har försökt hantera förluster till Sverigedemokraterna, har de öppnat för förluster till Vänsterpartiet i andra änden. Sjukvårdsfrågan är ett annat område där Vänsterpartiet har dragit nytta av de vänstervindar som blåst. När man kombinerar det med Jonas Sjöstedts färdigheter som uppskattad politisk kommunikatör talar det mesta för att Vänsterpartiet går mot ett starkt val.

Peter Santesson
Opinionschef, Demoskop

Peter Santesson

Head of Public Opinion Analysis / PhD

Telefon: +46 735 22 55 55

RELATERADE ARTIKLAR: VÄLJARBAROMETERN JUNI 2018

%Väljarbarometern över tidMLCKdMpSVSdFiM+L+Kd+CS+V+Mpjan 2010mar 2010maj 2010jul 2010sept 2010nov 2010jan 2011mar 2011maj 2011jul 2011sept 2011nov 2011jan 2012mar 2012maj 2012jul 2012okt 2012dec 2012feb 2013apr 2013jun 2013sept 2013nov 2013jan 2014mar 2014maj 2014jul 2014sept 2014nov 2014jan 2015mar 2015maj 2015sept 2015nov 2015jan 2016mar 2016maj 2016jul 2016okt 2016dec 2016feb 2017apr 2017jun 2017aug 2017okt 2017dec 2017feb 2018apr 2018jun 20180102030405060mar 2016● V: 7,2 %

Faktaruta


Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten

Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna:  Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)

Undersökningsperiod: 25 juni–3 juli 2018.

Metod och urval: Telefonintervjuer utifrån befolkningsurval baserat på telefonnummer samt webbintervjuer i en panel som rekryteras bland besökare på drygt 400 socioekonomiskt stratifierade webbplatser. Att på eget initiativ anmäla sig till webbpanelen, s.k. självrekrytering, är inte möjligt.

Antal genomförda intervjuer: 1 615 intervjuer varav 1000 per telefon och 615 via webb.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, utbildning, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.

Statistisk säkerhet: Inga statistiskt säkerställda förändringar sedan föregående månad.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop

Dela: Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Följ: google_plusrss

Kommentera