Vanliga frågor till mäklaren

JAG PLANERAR ATT SÄLJA MIN BOSTAD. VAD SKA JAG GÖRA?

Det första steget är att välja ut den eller de fastighetsmäklare du vill komma i kontakt med. Sedan bör de göra en värdering av den bostad du ska sälja. När du träffat mäklaren / mäklarna beslutar du dig för vem du skall välja. Det första mötet är kostnadsfritt om inte fastighetsmäklaren meddelar dig annat.

VAD KOSTAR EN VÄRDERING AV MIN BOSTAD?

Om du skall sälja din bostad brukar värderingen ingå i förmedlingsuppdraget. Om du däremot behöver en värdering till annat ändamål utgår i vanligt fall en kostnad som varierar från mäklare till mäklare.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT SÄLJA MIN BOSTAD?

Hur lång tid det tar att sälja en bostad kan variera stort. Det beror på vad det är du säljer och var i landet din bostad ligger. Hör med din mäklare på orten vad som gäller i ditt område. När du har valt mäklare behöver det inte ta många dagar innan försäljningsprocessen kan vara påbörjad. Mäklaren behöver dock tid att fullgöra det arbete som krävs innan bostaden kan annonseras.

VAD SKALL JAG BETALA I ARVODE?

Mäklare arbetar oftast på provision. Det innebär att om mäklaren inte sälja din bostad så får mäklaren heller inte betalt för det arbete som läggs ner. Långt ifrån alla bostäder säljs varför mäklaren alltid måste räkna med detta i sitt arbete.

Vad mäklararvodet kostar beror lite på vilken mäklare man anlitar samt i vilket område man bor. Ett förslag är att lyssna till vad ett par mäklare kostar för att kunna jämföra tjänst och pris med varandra.

VAR SKALL JAG ANNONSERA BOSTADEN?

Den mäklare du väljer att anlita vet vad som lönar sig bäst i just ditt område och var man finner just dina kunder. Lyssna därför till mäklarens förslag och framför gärna egna önskemål om du har några sådana.

När mäklaren förmedlar en bostad uppnås bäst resultat om mäklaren och säljaren har ett gott samarbete och en öppen dialog.
Mäklaren vill att vi skriver under ett förmedlingsuppdrag. Måste jag göra det?

För att mäklaren skall få påbörja sitt förmedlingsuppdrag kvävs att man skriver ett avtal om detta.

JAG HAR TECKNAT ETT AVTAL MED EN FASTIGHETSMÄKLARE, HUR LÄNGE GÄLLER DET?

Ett förmedlingsuppdrag sträcker sig normalt 3 månader till en början och sedan fortsätter det löpande med en viss uppsägningstid. Man kan dock alltid välja att säga upp ett förmedlingsuppdrag i förväg om man önskar men man riskerar då att få stå för de kostnader som fastighetsmäklaren har haft.

MÄKLAREN VILL HA ENSAMRÄTT I 3 MÅNADER, VARFÖR DÅ?

I Sverige är det brukligt att teckna förmedlingsuppdrag med ensamrätt i 3 månader. Detta beror på att mäklaren enbart får betalt om ett bindande avtal mellan köpare och säljare kommer till stånd. Med andra ord arbetar fastighetsmäklaren alltid på risk och får då också riskera att stå för de kostnader som förmedlingen innebär. Av den anledningen är det brukligt att mäklaren får 3 månader på sig att själv arbeta med bostaden för att genomföra förmedlingsuppdraget.

KAN JAG VISA UPP BOSTADEN UTAN MÖBLER?

Det finns inga krav på att en bostad som ska säljas måste vara möblerad. Det beror lite på bostadens egenskaper om det är till fördel eller nackdel för bostaden. Diskutera detta med mäklaren så kommer ni fram till vad som passar bäst.

MÅSTE JAG VISA UPP BILDER PÅ MITT HEM NÄR JAG SKA SÄLJA MIN BOSTAD?

Det finns inget tvång på att man måste visa upp bilder på bostaden vid försäljning. Men bilder är ofta viktiga för att locka spekulanter. Oftast lockas fler spekulanter till visningen och möjligheten att få en högre köpeskilling ökar.

JAG VILL INTE ÖPPNA UPP MITT HEM FÖR ATT VEM SOM HELST SKALL FÅ KOMMA PÅ EN VISNING NÄR DET BARA VÄLLER IN MÄNNISKOR, MÅSTE JAG GÖRA DET?

Att ha öppen visning är inget krav. Man kan lika gärna enbart ha privata visningar där endast en eller några spekulanter får komma åt gången. Diskutera detta med din fastighetsmäklare så finner ni en lösning för din bostad. Man kan också ha öppen visning men med föranmälan. Då vet fastighetsmäklaren och säljaren redan innan visning vilka spekulanter som kommer och det kan kännas tryggt.

UNDER EN VISNING HADE EN SPEKULANT SÖNDER VÅR FINASTE VAS, VEM ÄR ANSVARIG FÖR DET?

Ansvarig fastighetsmäklare ska ansvara för skador som uppkommer under visning. Det vanliga är att mäklaren har en kontorsförsäkring som omfattar denna typ av skador.

MÄKLAREN VILL ATT HANDPENNINGEN SÄTTS IN PÅ MÄKLARENS KLIENTMEDELSKONTO, ÄR DET SÄKERT?

Mäklaren har till skyldighet att trygga såväl säljare som köpare. Efter avtalets undertecknande är det vanligt att en handpenning betalas ut inom någon vecka efter avtalets undertecknande. Normalt sett är handpenningen på cirka 10 % av köpeskillingen. Om avtalet innehåller några villkor rekommenderar mäklaren att pengarna deponeras på mäklarens klientmedelskonto. Detta för att trygga båda parterna om något skulle inträffa.

På mäklarens klientmedelkonto ska pengarna sättas in för att sedan betalas ut till någon av parterna. De skall vara skyddade från mäklarens övriga ekonomiska förehavanden och mäklarens försäkring bör inkludera om något händer med handpenningen.

JAG HAR HAFT EN MÄKLARE SOM INTE LYCKATS SÄLJA MIN BOSTAD, NU VILL JAG BYTA MÄKLARE MEN VILL INTE RISKERA ATT BETALA DUBBLA PROVISIONER. HUR SKALL JAG GÖRA?

Säg upp uppdraget med din fastighetsmäklare och be om en bekräftelse på uppsägningen. När mäklaren lämnar en bekräftelse skal denne också inkomma med en spekulantförteckning. Förteckningen är en lista som kunder som mäklaren visat bostaden för och som mäklaren där med anser sig ha rätt att erhålla provison för om någon av dessa skulle köpa.

Lämna spekulantlistan vidare till din nye mäklare och förklara att du haft en tidigare mäklare. Din nye fastighetsmäklare vet då vad som ska göras för att du som konsumen inte ska drabbas. Det vanligaste är att mäklarna gör upp sinsemellan.

JAG ÄR MISSNÖJD MED MIN FASTIGHETSMÄKLARE OCH VILL INTE BETALA PROVISION, VAD SKALL JAG GÖRA?

Det bästa är alltid att först tala med mäklaren. Kommer inte du och fastighetsmäklaren överens kan ni alltid ringa till den branschorganisation där fastighetsmäklaren är ansluten och be om råd för att hitta en lösning. Om mäklaren är ansluten till Fastighetsmäklarförbundet eller arbetar på Fastighetsbyrån eller Svensk Fastighetsförmedling kan man också anmäla ärendet direkt till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN). Då går de igenom ärendet och kommer med förslag på lösning. Fastighetsmäklare anslutna till FRN måste följa FRNs beslut men för konsumenten är beslutet enbart vägledande.

INGÅR DEKLARATIONSHJÄLP I FÖRMEDLINGSUPPDRAGET?

Att mäklaren hjälper till med deklaration händer men det är inte en normal del av förmedlingsuppdraget. Behöver du hjälp med deklarationen, lyssna med din mäklare om tjänsten finns tillgänglig.

Dela: Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Följ: google_plusrss

Kommentera