En rasistisk världsbild bygger på antagandet att människan kan delas in i olika raser, ungefär som hundar.

Människoraserna går att särskilja genom att de ser olika ut, men även att de har olika mentala och intellektuella egenskaper. Utifrån dessa yttre och inre olikheter rangordnas människoraserna. Den vita eller ariska rasen är, enligt en rasistisk ideologi, den högst stående rasen och de andra är inte lika mycket värda.

Det mest kända exemplet på hur en rasistisk ideologi har använts i praktiken är när Adolf Hitler styrde Tyskland. Hitler ansåg att den vita rasen skulle styra världen och att det judiska folket var ett hot mot “den vita rasens” överlevnad. Hans lösning var att samla ihop alla judar i läger. Dit skickades också bland annat romer, homosexuella och människor med olika typer av mentala sjukdomar. De som inte avlivades på en gång fick arbeta och bo i läger under slavlika förhållanden.

 

Citat

ADOLF HITLER OM JUDAR

Judarna har alltid varit ett folk med bestämda rasbiologiska kännetecken och aldrig ett religionssamfund, men deras framåtanda kom dem att redan på ett tidigt stadium söka efter ett medel att skingra den mindre angenäma uppmärksamheten mot deras fränder. Vilket medel kunde väl varit ändamålsenligare och samtidigt mera oskyldigt än att fuska in det lånade begreppet “religionssamfund”?
Mein Kampf, 1925
I Sydafrika bedrev man också en rasistisk politik mellan åren 1948 och 1990. I det så kallade apartheidsystemet hölls olika människoraser åtskilda i alla delar av samhället, från parkbänkar till sjukhus och skolor. De vita människorna i Sydafrika hade både den ekonomiska och politiska makten i landet, medan människor med annan hudfärg hade lite eller inget inflytande i samhället.

 

Dela: Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Följ: google_plusrss

Kommentera