Ebolaviruset finns naturligt i regnskogsområden söder om Sahara. Man tror att ett slags fladdermöss, som kallas flyghundar, bär på viruset utan att själva vara sjuka.

Människor blir sjuka efter kontakt med flyghundar eller andra djur som har fått ebola. Apor, grisar och skogsantiloper är exempel på djur som kan få i sig viruset när de kommer i kontakt med saliv eller avföring från flyghundarna.

Det är när människor hanterar, tillreder och äter mat av de infekterade djuren som de kan få i sig viruset och smitta andra människor via kroppsvätskor.

En person som blivit frisk är immun mot den ebolastam som orsakade sjukdomen. Det finns fem ebolastammar. Fyra av dem har upptäckts hos människa.

När ska du söka vård?

Du ska inte själv ta dig till någon vårdinrättning, som vårdcentral eller akutmottagning, eftersom du kan ha en mycket smittsam sjukdom.

Ring först sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 om:

  • du varit i något av de mest eboladrabbade länderna i Västafrika de senaste 21 dagarna, och
  • du plötsligt får över 38 graders feber.

Om samtalet med sjukvårdsrådgivningen skulle tyda på att det finns risk att du har ebola, behöver du vård på en infektionsklinik som i förväg får veta att du är på väg.

Undersökningar och utredningar

När sjukdomen precis bryter ut kan den påminna om flera andra sjukdomar, som malaria, tyfoid-, denguefeber eller influensa. Ett blodprov efter att sjukdomen brutit ut kan fastställa om det är ebola.

Behandling

Idag finns inga testade läkemedel och inga vaccin mot ebola. De läkemedel som använts har varit på experimentstadiet. Målet med vården är istället att stödja kroppens funktioner och förmåga att bekämpa viruset. Det kan handla om att ersätta vätskeförluster, stabilisera syrehalten och blodtrycket.

Dela: Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail
Följ: google_plusrss

Kommentera